Pasohlávky (Wake Park Merkur)

auf Google-Karte zeigen
http://wakemerkur.cz
+420 608 958 046
Höhe 10.2 m
Länge 686 m
Masten 5
Typ Pentasi Full Size + Wakepark
Mitnehmer 9

Newsfeed

28.06.2017 Přijďte s námi zahájit letní prázdniny u vody a dobré hudby 🏄🍹🏖️ Join us for beach party to celebrate start of the summer holidays by the water with good music 🏄🍹🏖️
25.06.2017 Poslední ohlédnutí za letošní Just Ride! akcí v podobě reportu a fotogalerie. Vy však můžete i nadále prověřit Vaše dovednosti, třeba už příští týden. Otevírací doba bude: Pondělí 14:00 - 20:00 Úterý - Pátek. 11:00 - 20:00 Sobota a Neděle. 9:00 - 20:00 Last flashback of this year event Just Ride! in report and a photo gallery. However, you can keep on testing your skills, perhaps next week. The opening hours will be: Monday 14:00 - 20:00 Tuesday - Friday. 11:00 - 20:00 Saturday and Sunday 9:00 - 20:00
23.06.2017 Naše Wake rosnička hlásí léto v plném proudu! Wake Frog reports summer in full swing!
22.06.2017 Rádi bychom Vás pozvali na Festival Radosti a života pod Pálavou, který se koná v kempu celý víkend od 23. do 25.6. Zároveň bychom Vás rádi upozornili, že vstupné na akci, která se koná v prostoru mezi velkou lagunou a jezerem se vybírá až přímo na akci, uvnitř kempu. Čili přístup do Wake parku ani jeho provoz nebude akcí nijak ovlivněn. We would like to invite you to the Festival of Joy and Life under Pálava, which will take place in the camp all weekend from 23. - 25. June. At the same time, we would like to highlight the fact, that the entrance fee for the event, which takes place between the large lagoon and the lake, is selected directly at the event, inside the camp. So access to Wake Park will not be affected by the action.
20.06.2017 Krátké ohlédnutí za letošní akcí Just Ride! Short flash back of the event Just Ride!
20.06.2017 Už zítra testujeme! Test day tomorrow!
19.06.2017 Přihořívá 😎 Přijďte si užít letní počasí k vodě, třeba po práci a nečekejte až na prázdniny. Celý týden bude otevřeno: Všední dny 11:00 - 20:00 Víkend 10:00 - 20:00 It's getting warm 😎 Come to enjoy hot weather in June, maybe after work and don't wait until summer holidays. All week will be open: Work days 11:00 - 20:00 Weekend 10:00 - 20:00
13.06.2017 Přidej se k nám! Do naší Wake Merkur rodiny hledáme parťáky na pozici recepční. Pokud hledáš letní brigádu u vody a zvládneš obsluhu recepce, tak nám pošli informace o sobě na info@wakemerkur.cz.
11.06.2017 Příští týden bude otevřeno: Pondělí 15:00 - 19:00 Úterý 15:00 - 19:00 Středa 15:00 - 19:00 Čtvrtek 10:00 - 20:00 Pátek 14:00 - 20:00 Sobota 10:00 - 20:30 Neděle 10:00 - 19:00 V sobotu 17.6. Vám ježdění zpříjemní Dj Mally Jeayss, který pro Vás bude hrát na Beach Party již od odpoledních hodin. Next week will be open: Monday 15:00 - 19:00 Tuesday 15:00 - 19:00 Wednesday 15:00 - 19:00 Thursday 10:00 - 20:00 Friday 14:00 - 20:00 Saturday 10:00 - 20:30 Sunday 10:00 - 19:00 Dj Mally Jeayss will be playing for you at Beach Party on Saturday 17.6. from early afternoon.
09.06.2017 Kdo ví, ten nebude chybět a ten kdo neví, měl by rozhodně přijet 😎 Those who knows, will not be missing and whoever doesn't know should definitely come 😎
08.06.2017 V rámci propagace wakeboardingu mezi mladistvé nabízí náš Wake Park ježdění pro školy zdarma. V uplynulých dnech nás navštívili mimo jiné i žáci ZŠ Bílovice nad Svitavou a z Gymnázia Křenová v Brně. Studenti byli naprosto úžasní! Jejich nadšení a radost nás utvrdili, že má smysl šířit vodní sporty i bez dotací a příspěvků, které bohužel pro náš sport v ČR neexistují. Žáci si odvezli spoustu zážitků a už se těšíme na další školy, které k nám dorazí už příští týden. A part of our mission is promotion of wakeboarding among teenagers. That's why our Wake Park offers free riding for schools. In the past few days, we have visits of pupils from elementary school Bílovice nad Svitavou and Křenová Gymnasium in Brno. The students were absolutely awesome! Their enthusiasm and joy ensured us, that it makes sense to spread water sport activities even without subsidies and contributions from government, which unfortunately don't exist for our sport in the Czech Republic. The pupils have a lot of new experiences and we are looking forward to the other schools that will come to us next week.
06.06.2017 Tento víkend si budete moci mimo jiné v našem Wake Parku vyzkoušet vybavení GoodBoards, německé značky pod taktovkou českého zakladatele. Přijďte si na vlastní kůži zadarmo vyzkoušet Good wakeboardy v sobotu i v neděli. You will have an opportunity to try Goodboards in our Wake Park for the entire weekend. Come to try Good Wakeboards on Saturday and Sunday.
05.06.2017 Už tento víkend! Páteční "Warm up", sobotní program nabitý k prasknutí zakončený legendární párty na pláži, spousta stánků, testování, kamarádů a zábavy po celý víkend. Takové bude zahájení letošní Just Ride! letní sezóny. V sobotu i v neděli jedeme od 10:00 až do tmy a počasí tady na jižní Moravě je tradičně objednané 😎 Already this weekend! Friday's "Warm Up", Saturday busy program, legendary party on the beach, lots of goods, testing, friends and entertainment throughout the weekend. This will be the launch of this year's Just Ride! summer season. On Saturday and Sunday cable will operate from 10:00 to darkness and the weather over here in South Moravia is traditionally ordered 😎
03.06.2017 Kamarádi z Rakouska mají v pondělí svátek a také už začal červen, proto prodlužujeme příští týden otevírací dobu. Nadcházející týden bude otevřeno: Pondělí 13:00 - 19:00 Úterý zavřeno Středa 15:00 - 19:00 Čtvrtek 15:00 - 19:00 Pátek 15:00 - 20:30 Sobota 10:00 - 20:30 Neděle 10:00 - 19:00 O víkendu se můžete těšit na akci Just Ride! skvělou sobotní párty a testovačky vybavení v průběhu soboty i neděle. Friends from Austria have a bank holiday on Monday and June has already begun, so we are extending the opening hours for the next week. The upcoming week will be open: Monday 13:00 - 19:00 Tuesday closed Wednesday 15:00 - 19:00 Thursday 15:00 - 19:00 Friday 15:00 - 20:30 Saturday 10:00 - 20:30 Sunday 10:00 - 19:00 At the weekend you can enjoy Just Ride! event, Saturday party and equipment testing during whole Saturday and Sunday.
02.06.2017 Chcete si užít víkendové ježdění na prázdném vleku a přitom shlédnout největší sraz Harley Davidson motorek na světě? Tak si naplánujte dnes, nebo o víkendu výlet k nám na Merkur, jen se prosím obrňte trpělivostí, dopravní situace kolem kempu bude komplikovaná, auto musíte nechat na parkovišťi před kempem. S organizátorem akce Super Rally jsme vyjednali výjimku pro návštěvníky Wake Parku. Pokud řeknete na vstupu, že jdete na "Wake", vrátí Vám při odchodu vstupné v plné výši. Vstupné je 2.000 Kč, nebo 70 €, platba pouze hotově a celá částka Vám bude při odchodu vrácena jen když dodržíte 3-hodinový interval. Pokud zůstanete déle déle než 3 hodiny, vstupné Vám nebude vráceno. Od neděle již bude standartní režim. Do you want to enjoy weekend ride on the empty cable while seeing the biggest Harley Davidson motorcycle event in the world? Than plan your trip to Wake Merkur, just arm yourself with patience, the traffic situation around the camp will be complicated, you have to leave the car in the parking place in front of the camp. With the Super Rally event organizer we negotiated an exception for Wake Park visitors. If you say at the entrance, that you go to "Wake", you will be fully refunded when you leave. The admission fee is 2,000 CZK or 70 €, payment only in cash and the whole amount will be refunded upon leaving only if you leave within 3-hours interval. If you stay longer than 3 hours, the ticket will not be refunded. From Sunday will be the standard mode again.
30.05.2017 Léto dorazilo v plné síle. Dnešní teploty vzduchu přesáhnou 30° C a voda v laguně už má 25° C! Zapomeňte na neopreny a přijďte se osvěžit. Summer arrived in full force. Today's air temperature exceeds 30° C and lagoon water is already 25° C! Forget the wetsuits and come to refresh.
29.05.2017 Znáte lepší způsob jak začít tropický týden? Jedeme každý všední den od 15:00, o víkendu od 12:00. Do you know a better way how to start a tropical week? We are open every weekday from 15:00, on the weekend from 12:00.
28.05.2017 Program na nedělní odpoledne je jasný! Schedule for Sunday afternoon is clear!
25.05.2017 Důležitá informace! S organizátorem akce Super Rally jsme vyjednali výjimku pro návštěvníky Wake Parku. Pokud řeknete na vstupu, že jdete na "Wake", vrátí Vám při odchodu vstupné v plné výši. Vstupné je 2.000 Kč, nebo 70 €, platba pouze hotově a celá částka Vám bude při odchodu vrácena jen když dodržíte 3-hodinový interval. Pokud zůstanete déle déle než 3 hodiny, vstupné Vám nebude vráceno. Do kempu je až do neděle zákaz vjezdu aut, takže prosím zaparkujte na parkovišti před hlavní recepcí. Important information! With the Super Rally event organizer we negotiated an exception for Wake Park visitors. If you say at the entrance, that you go to "Wake", you will be fully refunded when you leave. The admission fee is 2,000 CZK or 70 €, payment only in cash and the whole amount will be refunded upon leaving only if you leave within 3-hours interval. If you stay longer than 3 hours, the ticket will not be refunded. It is not allowed to go inside the camping area by car until Sunday, so please park in the parking lot in front of the main reception. Vzhledem k tomu, že následující dva víkendy obsadí ATC Merkur příznivci jedné stopy a je potřeba počítat na tyto akce s vyšším vstupným a také proto, že předpověď slibuje skvělé letní teploty, bude příští týden otevřeno každý den. Otevírací doba pro konec tohoto a celý příští týden bude : Pondělí - Čtvrtek 15:00 - 19:00 Pátek 15:00 - 20:00 Sobota 12:00 - 20:00 Neděle 12:00 - 19:00 Těšíme se na Vaši návštěvu! Since Merkur camping will be occupied by motorcycle events the following two weekends and you have to count with higher entry fee during these events and also because the forecast promises great summer temperatures, we are open every day during next week. The opening hours for the end of this and the whole next week will be: Monday - Thursday 15:00 - 19:00 Friday 15:00 - 20:00 Saturday 12:00 - 20:00 Sunday 12:00 - 19:00 We are looking forward to your visit! https://www.facebook.com/events/338294443211712??ti=ia
24.05.2017 Rádi bychom Vás pozvali na akci EURO BIKE FEST 2017 která probíhá tento víkend v ATC Merkur. V bohatém sobotním programu můžete shlédnout mimo jiné i Wake a Flyboard exhibici. Zároveň upozorňujeme na vyšší vstupné, které se bude vybírat od čtvrtka až do soboty. V neděli již opět standartní vstup. Otevírací doba: Pátek 15:00 - 20:00 Sobota 12:00 -20:00 Neděle 12:00 - 19:00 We would like to invite you to the EURO BIKE FEST 2017 event which is being held this weekend at Merkur camp. During busy Saturday program, you can also see the Wake and Flyboard exhibitions. We would also like to highlight a higher entry fee from Thursday to Saturday. On Sunday again the standard entrance. Opening hours: Friday 15:00 - 20:00 Saturday 12:00 - 20:00 Sunday 12:00 - 19:00 https://www.facebook.com/events/703043159836628??ti=ia
23.05.2017 Zítra si kromě ježdění od 15:00 do 20:00 můžete přijet zdarma otestovat novinky od značek Ronix a Hyperlite. Tomorrow, you can enjoy riding from 15:00 to 20:00, moreover you can test the new equipment from Ronix and Hyperlite.
21.05.2017 Otevírací doba pro nadcházející týden: Pondělí, Úterý zavřeno Středa 15:00 - 20:00 Čtvrtek zavřeno Pátek 15:00 - 20:00 Sobota 12:00 - 20:00 Neděle 12:00 - 19:00 Rádi bychom Vás upozornili, že o víkendu probíhá v kempu akce Eurobikefest: https://www.facebook.com/EuroBikeFest/?fref=ts Opening Hours for the upcoming week: Monday, Tuesday closed Wednesday 15:00 - 20:00 Thursday closed Friday 15:00 - 20:00 Saturday 12:00 - 20:00 Sunday 12:00 - 19:00 We would like to inform you about Eurobike fest event in the camping during the weekend: Https://www.facebook.com/EuroBikeFest/?fref=ts
18.05.2017 Dnes zatím teplotní rekord letošního roku, vzduch 28° C a voda 23° C! Zítra ještě přitopíme ☀️⛱ Today is temperature record of this year, air 28° C and water 23° C! Tomorrow we'll heat up more ☀️⛱

Quelle der Newsüberschriften: facebook.com